EntreprenadVi utför de flesta typer av entreprenadarbeten.
Både delentreprenader och helentreprenader.

Ett axplock av det vi åtar oss:

- Linjejobb, innehar EBR och ESA

-Servicejobb på höjder upp till 22m med personliftkorg monterad på grävlastare.

-Kranjobb med Palfinger 34002SH monterad fram på en Huddig grävlastare med personkorg på både kranen och Huddigen. Räckvidd 32m rakt upp.

-Snöröjning

-Grävjobb

-Dränering

-Markarbeten

-Anläggningsarbeten

-Maskinkörning med traktor och jordbruksredskap.

-Avbytarhjälp

-Arbetskraft främst inom Lantbruks- och Maskinförarsektorn.

-Byggjobb

-Avloppsspolning och slamsugning       Maskintransporter


Materialtransporter


Grävjobb


Höghöjdsarbeten    Medins Maskin
Kuddby Tångestad 4
610 33 VIKBOLANDET
medinsmaskin@hotmail.com
Tel: 0 7 6 2 - 3 9 6 9 6 2