FlygfotograferingVi utför flygfotografering med en högteknologisk dator-, GPS- och radiostyrd FOTOHELIKOPTER. Med denna kan vi dokumentera utförda täckdikningar med flygfoto. En täckdikningskarta är ingen garanti vid en eventuell försäljning att jobbet verkligen är utfört eller att ledningarna är lagda exakt utefter den. Ett fotografi är däremot en bild över vad som faktiskt är gjort och tillsammans med fakturan ger den kunden en garanti över utförd täckdikning inför framtiden. Detta är en kostnadsfri service till kunder som utför täckdikningar.

Med denna GPS-styrda fotohelikopter kan vi även flygfotografera och filma andra saker i HD-kvalitet. Några exempel: Flygfotografi över gården, huset eller ägorna, besiktning utav svåråtkomliga ställen (t.ex. tak, silos, skorstenar, kraftledningar), reklamfilmer för ditt företag, grödotillstånd på fälten, skogsbruk och events.


Tillstånd, Försäkring, Självgranskningsrätt och Erfarenhet

-Medins Maskin innehar tillstånd från transportstyrelsen att bedriva yrkesmässig flygfotografering med obemannat luftfartyg.

-Medins Maskin innehar ansvarsförsäkring från flygförsäkringsbolag speciellt anpassad för obemannat luftfartyg.

-Medins Maskin innehar självgranskningsrätt från försvarsmakten att själva granska foton och filmer tagna från luften.

-Medins Maskin har även den mångåriga erfarenhet som behövs för att kunna framföra fotohelikoptern på ett säkert och proffesionellt sätt och på så sätt få bästa möjliga resultat.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta eller ändra ett pågående uppdrag baserat på rådande omständigheter och vår erfarenhet för att bibehålla säkerheten.


       Stegeborgs Flygdag


Täckdikning 10 ha


Å Ödekyrka


En av drönarna redo för start    Medins Maskin
Kuddby Tångestad 4
610 33 VIKBOLANDET
medinsmaskin@hotmail.com
Tel: 0 7 6 2 - 3 9 6 9 6 2