vilka är vi?

Företaget

Medins Maskin grundades 2008 av Markus Medin. Redan innan starten hade företagets historia börjat skrivas genom Markus mångåriga arbete inom entreprenadbranchen.

Extremt många arbetstimmar har lagts i företaget och idag sysselsätter Medins Maskin många personer.

2020 breddas verksamheten ytterligare och Medins Maskin registreras som privat vårdgivare inom professionell prehospital akutsjukvård.  

Genom att alltid vara lyhörd på marknaden, snabbt anpassa sig och många gånger ligga först med ny teknik har Medins Maskin kunnat växa till ett stabilt, drivet och innovativt företag.