PREHOSPITAL SJUKVÅRD

Behöver ni legitimerade sjuksköterskor för sjukvård på erat event?

-Vi kan hjälpa er!

Behöver ni legitimerade sjuksköterskor i händelse av katastrof?                                 

-Vi kan hjälpa er!

Behöver ni utöka prehospitala beredskapen?

-Vi kan hjälpa er!

Behöver ni utbildning?

-Vi kan hjälpa er!

TERRÄNGAMBULANS

Med våra ambulansbandvagnar kan vi ta oss till patienter som är extremt svåråtkomliga i alla väder. Terrängambulanserna har i många avseenden en högre utrustningsnivå än de regionala ambulanserna. Detta gör att vi kan ge kvalificerad prehospital vård mycket långt från närmsta farbara väg i en väderskyddad och kontrollerad miljö. Både under det initiala omhändertagandet samt under efterföljande transporter med livsuppehållande system och åtgärder.
avancerad prehospital vård

Sjukvårdstält 4

Vi har flera uppblåsbara mobila sjukvårdstält 4 med  tillhörande utrustning. Behöver ni mobil sjukstuga är detta en mycket bra lösning. Värmesystem och belysning finns vid behov. Inget behov av elnätet för att fungera vilket gör tälten ideala för mobil prehospital sjukvård. 4x8m/tält

UTBILDNINGAR


Vi kan erbjuda kurser inom HLR med mycket erfaren personal från traumavård och ambulansverksamhet. Allt från användning av hjärtstartare till avancerad livräddning. Våra sjuksköterskor utbildar till vardags b.la. räddningstjänsten och är delaktiga i utvecklandet av katastrofmedicinskt omhändertagande i samhället. Dom är även certifierade instruktörer. Ex: D-HLR, S-HLR,  A-HLR, A-HLR barn, Första Hjälpen utbildning med HLR kurs, m.m

Våra HLR-dockor är av senaste typen med uppkoppling till skärm där vi under tiden samt efteråt tillsammans med deltagaren kan analysera kvalitén på genomförd HLR för att bli ännu bättre!

Vi utbildar enligt L(X)-ABCDE ->  Livsfarligt läge, EXanguination bleeding (extrem blodförlust), Airways, Breathing, Cirkulation, Disability, Exposure 

Vi anpassar kursens nivå och genomförande i samråd med kunden för att göra den så relevant som möjligt utefter kundens behov, önskemål och verksamhet.

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna certifikat på genomförd utbildning efter som lägst HLR rådets gällande riktlinjer. Kursen uppfyller och överstiger även de krav som arbetsmiljöverket ställer på en arbetsplats gällande första hjälpen vid olyckor eller akuta sjukdomsfall. 

FORDON & Utrustning

Vi förfogar över en stor mängd utrustning samt specialfordon. Med våra ambulansbandvagnar kan vi undsätta personer i den svåraste terrängen. Med våra terränghjulingar 6×6 kan vi vid behov mycket snabbt ta oss till skadeplatsen för ett första omhändertagande i väntan på att terrängambulansen ska hinna fram alternativt lasta patienten på bårfäste på ATV 6×6 eller på bårsläp bakom ATV4x4. 

Vi har även räddningsbåt / säkerhetsbåt med utombordare som kan användas vid behov av transport på vatten. Bärs av 4 personer och har plats för spineboard och traumautrustning. 

Rescue Diver (räddningsdykare / ytbärgare) motsvarande PADIS alt. CMAS regelverk finns till förfogande. Vi har även certifierade havslivräddare.

Vi har också SAR (Search And Rescue) vattenskoter utrustad med rescueboard med plats för spineboard samt sjukvårdsutrustning för snabba insatser under exempelvis simtävlingar, båttävlingar eller sjukvård i skärgården.

Vi har Rescue Car / Safety Car om behovet finns, utrustad med brandsläckningsutrustning, verktyg för öppnande av demolerade bilar (Holmatro Jaws Of Life, vilket är samma utrustning som räddningstjänsten använder), m.m. Bemannas med erfaren och utbildad personal från räddningstjänst. 

Med våra Nilsson Ambulanser, XC90 och XC70, eventambulans, kan vi hjälpa er med vård där det inte behövs terränggående fordon. Den kan då även användas som fullutrustad sjukstuga. Denna ambulans är registrerad som utryckningsfordon och vi får använda larmanordningens blåljus samt signal under utryckning till en olycksplats/skadeplats. 

TV- filminspelning

Vi erbjuder uthyrning av personal och ambulansfordon till TV-produktion och filminspelning / filmproduktion. Vi kan utrusta en filmambulans efter era önskemål. Allt från en tom inredning till fullt utrustad ambulans.

WEBBSHOP

I vår webbshop kan du beställa HLR-utrustning, Första Hjälpen materiel, Hjärtstartare, m.m. Vi säljer i stort sett enbart sådant vi själva använder i ambulanserna och i akutväskorna för att säkerställa kvalitén och funktionalitet. Du som kund ska känna dig trygg med att produkterna är testade och används i det dagliga arbetet av vår ambulanspersonal. Produkterna ska fungera när det verkligen gäller!

https://www.medinsmaskin.se/butik

www. EVENTSJUKVÅRD .se

Behöver ni sjukvårdspersonal för ert event? Låt oss ta hand om sjukvården och ni får mycket erfarna legitimerade sjuksköterskor med mångårig erfarenhet från ambulans och akut traumavård. Vi använder mycket av den senaste och bästa tekniken samt utrustningen som finns tillgänglig för prehospital vård.

Exempelvis: hjärtstartare, pacemaker, andningsvård (syrgas, intubering m.m), tryckpneumothorax-behandling, 12-avlednings-EKG med utskrifter,  patientövervakningssystem (etCO2, spO2, puls, m.m), förbandsutrustning, brännskadebehandling, sårvård,  benbrottsfixering, immobilisering (spineboard+helkroppsvacuummasdrass), temp, blodtryck, infusionsbehandling, helmet eject system, akutläkemedel samt mycket mer!

Medins Maskin är registrerad vårdgivare hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och innehar erforderliga ansvars- och patientförsäkringar. Vi journalför all behandling och följer Socialstyrelsens föreskrifter.

Vill ni ha diskret sjukvårdsberedskap? Inga problem! Vi kan smälta in bland besökarna på det sätt ni önskar.

Kontakta oss gärna för offert framtagen utefter just era förutsättningar!

Vi arbetar med prehospital sjukvård, evenemangssjukvård och eventsjukvård över hela Sverige.

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland