PREHOSPITAL SJUKVÅRD

Behöver ni legitimerade sjukvårdare på erat event?

-Vi kan hjälpa er!

Behöver ni legitimerade sjukvårdare i händelse av katastrof?                                 

-Vi kan hjälpa er!

Behöver ni utöka prehospitala beredskapen?

-Vi kan hjälpa er!

Behöver ni utbildning?

-Vi kan hjälpa er

TERRÄNGAMBULANS

Med våra ambulansbandvagnar kan vi ta oss till patienter som är extremt svåråtkomliga i alla väder. Terrängambulanserna har i många avseenden en högre utrustningsnivå än de regionala ambulanserna. Detta gör att vi kan ge kvalificerad prehospital vård mycket långt från närmsta farbara väg i en väderskyddad och kontrollerad miljö. Både under det initiala omhändertagandet samt under efterföljande transporter med livsuppehållande system och åtgärder.
avancerad prehospital vård

Sjukvårdstält 4

Vi har flera uppblåsbara mobila sjukvårdstält 4 med  tillhörande utrustning. Behöver ni mobil sjukstuga är detta en mycket bra lösning. Värmesystem och belysning finns vid behov. Inget behov av elnätet för att fungera vilket gör tälten ideala för mobil prehospital sjukvård. 4x8m/tält

UTBILDNINGAR

Vi kan erbjuda kurser inom HLR med mycket erfaren personal från traumavård och ambulansverksamhet. Allt från användning av hjärtstartare till avancerad livräddning. Våra sjukvårdare utbildar till vardags b.la. räddningstjänsten och är delaktiga i utvecklandet av katastrofmedicinskt omhändertagande i samhället. Ex: D-HLR, S-HLR, A-HLR, A-HLR barn, Första Hjälpen med HLR, m.m

FORDON & Utrustning

Vi förfogar över en stor mängd utrustning samt specialfordon. Med våra ambulansbandvagnar kan vi undsätta personer i den svåraste terrängen. Med våra terränghjulingar kan vi vid behov mycket snabbt ta oss till skadeplatsen för ett första omhändertagande i väntan på att terrängambulansen ska hinna fram. Vi har även räddningsbåt som kan användas vid behov av transport över vatten. Bärs av 4 personer och har plats för spineboard och traumautrustning.

Med vår Nilsson Ambulans, Volvo XC70, kan vi hjälpa er med vård där det inte behövs terränggående fordon.

www. EVENTSJUKVÅRD .se

Behöver ni sjukvårdspersonal för ert event? Låt oss ta hand om sjukvården och ni får mycket erfarna legitimerade sjukvårdare med mångårig erfarenhet från ambulans och akut traumavård. Vi använder mycket av den senaste och bästa tekniken samt utrustningen som finns tillgänglig för prehospital vård.

Exempelvis: hjärtstartare, pacemaker, andningsvård (intubering m.m), tryckpneumothorax-behandling, 12-avlednings-EKG med utskrifter,  patientövervakningssystem (etCO2, spO2, puls, m.m), förbandsutrustning, sårvård,  benbrottsfixering, temp, blodtryck, samt mycket mer! 

Kontakta oss gärna för offert framtagen utefter just era förutsättningar!

Vi arbetar med prehospital sjukvård och eventsjukvård över hela Sverige.

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland

Language »