Kraftledning

Specialiserad maskinpark

Medins Maskin har en mycket specialiserad maskinpark anpassad för effektivt och säkert arbete på kraftledningar.

Med erfaren personal hjälper vi er att genomföra projekten på bästa sätt!